Υλοποίηση εμπορικών έργων

Μελέτη δυναμικής προϊόντος

Με βάση την προδιαγραφή του προϊόντος, την πραγματική χρήση του, τα οικονομικά του στοιχεία και την εξέταση του σχετικού του ανταγωνισμού, μελετούμε την προοπτική ενός προϊόντος και προτείνουμε τρόπους τοποθέτησης ή επαντοποθέτησης του στην αγορά.

Οργάνωση δικτύου πωλήσεων

Σε σχέση με την προοπτική του όγκου των πωλήσεων – που απαραίτητα πρέπει να έχει προσδιοριστεί – προσδιορίζουμε το τρόπο και τα μέσα προσέγγισης της αγοράς μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου.

Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού πλάνου

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά, εκπονούμε και εφαρμόζουμε 360° επικοινωνιακό πλάνο, χρησιμοποιώντας τα μέσα που κατά τεκμήριο αποδίδουν το μέγιστο της δαπάνης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικού κύκλου

Αφορά τον πλήρη κύκλο ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, από την ιδέα, μέχρι την τοποθέτησή του στην αγορά καθώς και τους παράγοντες που θα αυξήσουν την επαναληπτικότητα χρήσης.

Μενού